Logo Bconnect Blauw

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bconnect

 Zodra je onze website bconnect.chat bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 augustus 2023.


Inhoudsopgave

1. Privacy Policy scope

2. Wie gebruikt je gegevens? 

3. Van wie gebruiken we gegevens?

4. Hoe komen we aan je gegevens?

5. Welke gegevens van je gebruiken we?

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

7. Hoelang bewaren we je gegevens?

8. Met wie delen we je gegevens?

9. Subverwerkers 

10. Digitale marketing dienstverleners

11. Waar slaan we je gegevens op?

12. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

13. Wat mag je van ons vragen?

14. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

15. Analyse/logbestanden

16. Sollicitanten

17. Getuigenissen

18. Welke cookies gebruiken we?

19. Links naar andere websites

20. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

21. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?


1. Privacy Policy scope

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 


2. Wie gebruikt mijn gegevens?

S.C. Group is verantwoordelijk voor de website bconnect.chat en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: 

S.C. Group

Kabelweg 37 (A4.6) 

1014 BA Amsterdam

55468659


3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.


4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

• Onze website bezoekt

• Gegevens invult op onze website

• Contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

• Toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners

• Gebruik maakt van het omnichannel communicatieplatform 


5. Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

• Voornaam

• Achternaam

• Geslacht

• Woonadres of vestigingsadres

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Geboortedatum


We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

• IP-Adres

• Geo-locatie

• Browsergeschiedenis


6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken: 

• we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken 

• we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen


7. Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.  Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op. 


8. Met wie delen we je gegevens?

We kunnen je persoonsgegeven geven aan anderen. We doen dit alleen als:

• we van jou je toestemming hebben gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken 

• je klant bij ons bent 


9. Subverwerkers

Als Bconnect een sub-verwerker moet gebruiken om de functies van haar services te kunnen leveren en ondersteunen, kan het voor dat doel persoonsgegevens delen. Het bedrijf kan samenwerken met bepaalde derden om reclame weer te geven op zijn websites of om onze reclame op andere sites te beheren en weer te geven en kan voor dit doel persoonsgegevens met hen delen. Alle derde partijen waarmee de persoonsgegevens worden gedeeld, zijn verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid. Bconnect en haar sub-verwerkers kunnen gebruik maken van cookies en andere soortgelijke traceringstechnologieën, zoals (maar niet beperkt tot) pixels en web beacons, om informatie te verzamelen over de activiteiten van gebruikers (met inbegrip van klanten, agenten, eindgebruikers, bezoekers) op de websites van Bconnect en andere sites om te voorzien in gerichte reclame op basis van de browse-activiteiten en interesses van de gebruiker. We zullen een individuele “opt-out” of “opt-in” keuze bieden voordat we gegevens delen met derden, met uitzondering van onze externe dienstverleners die we gebruiken tijdens het leveren van diensten, of voordat we ze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd. Om het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te beperken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen naar support@livechat.com (of via de ondersteunings-e-mail van de Service die u gebruikt).


10. Digitale marketing dienstverleners

We stellen periodiek digitale marketingagenten aan om namens ons marketingactiviteiten uit te voeren. Dergelijke activiteiten kunnen resulteren in de conforme verwerking van persoonlijke informatie. Onze aangestelde gegevensverwerkers zijn onder meer:

(i) Prospect Global Ltd (handelend onder de naam Sopro) Reg. UK Co. 09648733. U kunt contact opnemen met Sopro en hun privacybeleid hier bekijken: http://sopro.io. Sopro is geregistreerd bij de ICO Reg: ZA346877 en hun functionaris voor gegevensbescherming kan worden gemaild op: dpo@sopro.io.


11. Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. 


12. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. 

De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

– Up-to-date virus scan

– Unieke toegangscodes en wachtwoorden

– Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder

– Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven

– Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups

– Geen documenten op privé laptops van medewerkers

Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we je gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht om daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merk je dat dit niet zo is, laat het ons ook weten. 


13. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. 

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. 

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst. 

Recht op beperking

Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. 

 

Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. 

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met onze Data Protection Officer. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van S.C. Group die je klacht gaat behandelen. 

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?  

Stuur je aanvraag of klacht naar onze Data Protection Officer via Rutger@bconnectlivechat.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. 


14. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring. 


15. Analyse/logbestanden

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud wordt gedownload, een chat wordt geopend, enquêtes worden ingevuld, enz. Je ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld je e-mailadres al is ingevuld.


16. Sollicitanten

Bconnect Live Chat zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. Sollicitanten verschaffen ons tijdens het sollicitatieproces persoonsgegevens. Bconnect Live Chat verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de vacatures van onze website. Wij verzamelen en verwerken ook gegevens van sollicitanten door middel van intermediairs, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

Bconnect Live Chat bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Bconnect Live Chat verwijderd.


17. Getuigenissen

Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenissen gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via info@bconnectlivechat.nl .


18. Welke cookies gebruiken we?

Bconnect Live Chat en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.

Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we je naar onze cookieverklaring.


19. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die privacypraktijken kunnen hebben die afwijken van de privacypraktijken van onze Chat Service. Als je persoonlijke informatie op die andere sites indient, word je informatie geregeld door hun privacybeleid. Wij moedigen je aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.


20. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen. 


21. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar Rutger@bconnectlivechat.nl. We helpen je graag.

Bconnect Logo | Footer
Ⓒ 2022 - Bconnect