De invloed van chat op online fondsenwerving

25 nov, 2021 in Chat nieuws, Live Chat, Messaging, | 4 mins lees tijd
See, Think, Do, Care | Bconnect

De traditionele methodes voor fondsenwerving staan onder druk. Vooral deur-aan-deur verkoop staat natuurlijk erg onder druk. Ook bij direct mailings en telemarketing is de customer journey een beperkende factor. Nieuwe wetgeving brengt de bestaande methoden voor fondsenwerving in gevaar. Toenemende concurrentie door een forse groei van kleinere lokaal wervende organisaties zorgt ervoor dat goede doelen zich moeten onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Online fondsenwerving wordt daarom steeds belangrijker en speelt een steeds grotere rol in het werven van nieuwe donateurs.

Hoe zorg jij ervoor dat je als filantropische instelling nog steeds de juiste mensen bereikt en dat het aantal donaties op peil blijft of zelfs groeit? Om dat te realiseren is het essentieel om de customer journey van de potentiële donateur te kennen, begrijpen en hier waarde aan toe te voegen. Maar hoe?

De customer journey – See, Think, Do, Care

Dat zijn de vier fasen van de customer journey van jouw potentiële donateur. De eerste stap van het model gaat over kennismaken met de donateur (See). De tweede stap is de oriëntatiefase, de fase waarin de potentiële donateur overweegt een aankoop of donatie te doen (Think). Vervolgens is de derde fase die van de aankoop of donatie (Do). Bij de laatste  – vierde – fase van het model is het cruciaal om de relatie met de donateur te onderhouden tijdens online fondsenwerving (Care).

Fase 1 – See

De juiste personen bereiken, op het juiste moment, op de juiste plaats. Dat is waar de hele customer journey begint. Maak buying persona’s van jouw donateurs om jouw doelgroep duidelijk in kaart te brengen. In deze fase wil je awareness creëren en zorgen dat je de juiste doelgroep en prospects aanspreekt. Door de buying persona’s van je donateurs weet je wie jouw doelgroep is, wat hen typeert en hoe je hen dus het beste kunt bereiken. Het doel in deze fase is om zo veel mogelijk bereik te creëren. Vooral via online advertenties kun je heel specifiek campagnes inrichten om jouw doelgroep te bereiken via online fondsenwerving.

Fase 2 – Think

Wanneer jij jouw doelgroep hebt geïdentificeerd en ze hebt bereikt door middel van een goed opgezette marketingcampagne vanuit de See-fase, start de fase van online fondsenwerving waarin de potentiële donateur een donatie of aankoop gaat overwegen.

In deze oriënterende fase, waarin de potentiële donateur nog niet overtuigd is om over te gaan tot een aankoop of donatie, is het belangrijk dat jij als onderneming waarde toevoegt. De potentiële donateur zit mogelijk met vragen, twijfels of wil simpelweg enkele zaken ophelderen. Er zijn twee hoofdredenen waarom een laagdrempelige en snelle manier van in contact treden wenselijk is: doneren is geen noodzaak én het aanbod in de filantropische sector is enorm en blijft groeien.

Online messaging door middel van Live Chat, WhatsApp of Facebook Messenger, is een uitstekende tool om deze laagdrempelige en snelle manier van contact te bieden. De potentiële donateur kan op ieder gewenst moment een chat starten en snel met jouw instelling in contact treden voor vragen, opmerkingen of simpelweg om twijfels weg te nemen.

Reactiesnelheid Bconnect - fondsenwerving

Fase 3 – Do

Wanneer alle vragen zijn beantwoord, alle twijfels zijn weggenomen en de potentiële donateur netjes te woord is gestaan, is het tijd om van de potentiële donateur een donateur te maken door online fondsenwerving!

Ook hiervoor is online messaging door middel van Live Chat, WhatsApp en Facebook Messenger een uitstekende tool. Een chat operator is getraind in het herkennen van customer journeys van potentiële klanten en is in staat om te identificeren in welke fase een potentiële klant zich bevindt. Hierdoor weet een getrainde operator wanneer een potentiële klant van de think-fase naar de do-fase verschuift. Door op het juiste moment over te gaan tot converteren, ligt de kans op conversie 63% hoger dan normaal.

Vooral Generatie Z (eerste generatie die zich geen leven meer zonder internet kan voorstellen) maakt veel gebruik van online messaging. In 2020 valt 40% van de consumenten binnen deze generatie. Volgens het Global Trends in Giving Report 2017 is Generatie Z zeer geïnteresseerd in het doen van donaties aan verschillende goede doelen. Waar filantropische instellingen volgens het Financieel Dagblad snakken naar een doorbraak voor QR-betalen bij deur-aan-deur collecteren is ook online messaging uitermate geschikt om deze doelgroep te bereiken én te overtuigen om donateur te worden.

Fase 4 – Care

Minstens zo belangrijk als het binnenhalen van nieuwe donateurs is het behouden van huidige donateurs en ook hier kan online messaging een belangrijke rol spelen. Dit is namelijk het doel in de Care-fase. De Care-fase is de fase nadat iemand donateur is geworden en jij natuurlijk als organisatie zijnde graag wil dat ze dit ook blijven. Je wil van donateurs betrokken ambassadeurs maken. Het is zaak dat je in deze fase van online fondsenwerving de juiste content aanbiedt. Ze zijn immers al donateur en zitten niet meer te wachten op de ‘waarom’ ze donateur moeten worden. In dit geval zijn artikelen over bijvoorbeeld de bestemming van de donatie veel interessanter. Hebben donateurs toch nog enkele vragen over de donatie die ze hebben gedaan? Dan kan je deze onduidelijkheden eenvoudig via de chat verhelpen. Dit wordt gewaardeerd door de bezoekers. Een positieve ervaring is noodzakelijk voor een goede relatie tussen organisatie en donateur tijdens online fondsenwerving

De invloed van chat op online fondsenwerving

Chat kan een grote invloed hebben op het succes van jouw wervingscampagnes. Help bezoekers verder met hun vragen en overtuig nieuwe donateurs direct via de chat. Waar organisaties voorheen telefonisch donateurs probeerden te werven is chat tegenwoordig hét kanaal om donateurs te werven. Met de opkomst van verschillende messaging kanalen zoals Live ChatWhatsAppFacebook Messenger en SMS kan je mede door de laagdrempeligheid en snelle service gemakkelijk donateurs werven op jouw website. Door AI (Artificial Inteligence) is te achterhalen bij welke bezoekers de kans op conversie het grootst is. Stuur proactief gepersonaliseerde berichten op zeer specifieke momenten om in contact te komen met potentiële donateurs en deze direct te overtuigen door online fondsenwerving.

Bij Bconnect weten wij dat ‘Great Conversations’ leiden tot nieuwe loyale donateurs. Het is ook mogelijk om Chat in te zetten voor online werving. Wil jij weten hoe wij jou verder kunnen helpen om chat meetbaar en effectief in te zetten om meer loyale donateurs te werven? Klik dan hier!