Wat kan je meten met Live Chat?

30 okt, 2020 in Live Chat | 3 mins lees tijd
Wat kan je meten met live chat?

Live chat wordt gebruikt als communicatiemiddel, maar wat kan je dan precies meten met live chat? Live chat is super handig voor onderzoek. Een chat geeft niet alleen maar veel kwantitatieve informatie, maar ook kwalitatieve! Hierdoor kunnen conversieratio’s gemeten worden en kan er nagegaan worden of de chat ook daadwerkelijk tot een verkoop heeft geleid. Maar ook wat een bezoeker nog mist op jouw website. 

Meten met live chat? Deze 4 inzichten kun jij krijgen!

Deze 4 inzichten kun jij krijgen via live chat:

 • het assortiment;
 • marketinginspanningen;
 • jouw website;
 • veelgestelde vragen

Het assortiment meten met live chat

Wordt er herhaaldelijk gezocht naar een product dat niet in jouw assortiment zit? Wellicht is het dan interessant om de mogelijkheden te bekijken. Ook door middel van klachten en complimenten kan er nuttige informatie worden vergaard om te kijken hoe jouw website verbeterd kan worden. Dit is nog maar een klein deel van wat je kunt meten met live chat. 

Marketinginspanningen 

Marketinginspanningen zijn ook onderdeel van de inzichten die je kan krijgen via live chat! De live chat kun je koppelen aan Google Analytics om vervolgens keuzes te maken op het gebied van marketing. Hierbij kan je: 

 • het doorvertalen naar e-mailmarketing;
 • berekenen wat de kosten-per-klik (PPC) zijn;
 • bekijken hoeverre de sociale media campagnes renderen naar conversies. 

Live chat helpt daarbij door inzichtelijk te maken via welke campagne de bezoeker binnenkomt. Bovendien, haalt zo het maximale uit het bezoek via een marketingkanaal aan jouw website. 

Krijg je meer interactie door chat te combineren met marketing? 

Door chat te combineren met marketinguitingen, kun je deze uitingen conversationeel maken. Marketinguitingen zijn immers vaak gericht op het genereren van kliks, aandacht voor het merk of een download. Maar kom je dan ook echt in contact met jouw doelgroep? 

Door chat in te zetten als middel in jouw marketingcampagnes, maak je de campagnes conversationeel. Je komt echt in gesprek met jouw doelgroep en laat het initiatief niet volledig bij de bezoeker liggen. 

Je kunt proactief chatuitnodigingen sturen op basis van de campagne waar een bezoeker mee interacteert. Vervolgens kun je het gesprek dat daarop volgt ook volledig toespitsen op deze specifieke campagne. Zo creëer je meer interactie vanuit je marketing en natuurlijk wordt alles doorgemeten. 

Meten live chat
Wat kan je meten met live chat?

Jouw website 

Misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar met live chat kan je ook meten waar bezoekers vastlopen op jouw website. Het startmoment van de chat biedt een schat aan informatie. Dat startmoment kan twee dingen betekenen:

 • de bezoeker loopt hier vast;
 • de bezoeker is hier overtuigd en zoekt bevestiging.

Daarmee geeft het startmoment dus aan dat de website op dat punt niet optimaal is ingericht of dat de website op dat punt goed converteert. Door de juiste labels aan de chat te hangen, kun je direct inzichtelijk maken wat de situatie is per locatie op je website.

Veelgestelde vragen 

Het moment van vastlopen biedt nog dieperliggende informatie. Want wat doe je wanneer je iets niet kunt vinden op een website en er is een chat beschikbaar? Precies, een vraag stellen! Via de chat komen vaak onderwerpen voorbij die niet of niet duidelijk op de website vermeld staan. Een geweldige bron aan informatie dus. 

Je kunt met de informatie die via de live chat is vergaard een rijke sectie aan ‘veelgestelde vragen’ vullen of je website op bepaalde punten voorzien van extra informatie of een kleine wijziging.

Alles wat je meet met live chat inzichtelijk in Bconnect Analytics en Support

Om alle gegevens op de chat te kunnen meten en inzichtelijk te overzien, gebruiken wij van Bconnect ons eigen Analytics en Support systeem. Hieronder lees je wat dat precies inhoudt. 

Bconnect Analytics 

Om alle gegevens op de chat te kunnen meten hebben wij ons eigen Analytics en Support Systeem ontwikkelt. In ons Analytics kun je alle gegevens terugvinden met betrekking tot de chatresultaten. Je kunt hierbij denken aan:

Daarnaast kan je ook zien op welke dagen en uren er het meeste gechat wordt tot aan de pagina’s waar de chats worden gestart. Alles kun je in dit systeem terugvinden! 

Bconnect Support

In ons Support Systeem worden alle gevoerde chats opgeslagen. Je kunt zien wie de chat heeft gevoerd, wanneer de chat heeft plaatsgevonden en kun je ook de informatie uit de chat teruglezen. Aan de hand van de inhoud van de chats kun je een kwalitatief onderzoek uitvoeren om de content van jouw website te verbeteren.

Ook meer inzicht krijgen door meten met live chat? 

Wil je ook meer inzicht krijgen met live chat? Dat kan zeker! Live chat wordt gebruikt als communicatiemiddel, maar wordt daarnaast ook gebruikt als onderzoeksmiddel. Dit wordt gedaan om zowel voor kwantitatieve, als kwalitatieve chats te zorgen. Door gebruik te maken van Bconnect Analytics en Support kan de content van de website verbeterd worden. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering om nog meer leads binnen te halen of je klantenservice naar een hoger niveau te tillen.

Frequently Asked Questions

De live chat kun je koppelen aan Google Analytics om vervolgens op basis van deze informatie keuzes maken op het gebied van marketing.

Met een koppeling tussen chat en Google Analytics kun je onder andere:

 • het doorvertalen naar e-mailmarketing;
 • berekenen wat de kosten-per-klik (PPC) zijn;
 • bekijken hoeverre de sociale media campagnes renderen naar conversies.

Ja! Door chat te combineren met marketinguitingen, kun je deze uitingen conversationeel maken.

Misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar met live chat kan je ook bepalen waar bezoekers vastlopen op jouw website. Het startmoment van de chat biedt een schat aan informatie.

Je kunt met de informatie die via de live chat is vergaard een rijke sectie aan ‘veelgestelde vragen’ vullen of je website op bepaalde punten voorzien van extra informatie of een kleine wijziging.