Wat zijn de nadelen van chatbots?

05 nov, 2020 in Chatbots | 3 mins lees tijd
Chatbot voor bedrijven

Naast de voordelen van de chatbot zijn er ook nog enkele nadelen aan het gebruik van chatbots verbonden. In dit artikel bekijken we wat deze nadelen precies zijn. We bekijken ook waarom een chatbot toch in het voordeel werkt voor jouw organisatie en wat de kosten zijn hiervan.

De nadelen van chatbots

Een chatbot is een technologie die nog in volop in ontwikkeling is. Dat betekent dat er ook enkele nadelige factoren verbonden zijn aan het gebruik van een chatbot. We sommen de minpunten even op.

Nadelen chatbots: Spelling en taal

Chatbots hebben regelmatig training nodig om een zo groot mogelijke woordenschat te verkrijgen. Wanneer er taal- en spellingsfouten in het verzonden bericht zitten, heeft de chatbot moeite met het herkennen van de vraag. Hierdoor kan de bot dus ook niet gemakkelijk een passend antwoord vinden op de vraag van de bezoeker. Dat is één van de nadelen van chatbots. Ditzelfde geldt ook wanneer er in dialect, vreemde taal of afkortingen geschreven wordt.

Nadelen chatbots: Specifieke vragen

De kennisbank van een chatbot wordt vooral ingericht op basis van FAQ’s. Aan deze veelgestelde vragen zit een antwoord gekoppeld die de chatbot gemakkelijk terugstuurt naar de bezoeker. Zodra de bezoeker een vraag stelt die nog niet in de kennisbank staat, zal de chatbot de vraag niet herkennen en ook niet kunnen beantwoorden. De bezoeker zal dan alsnog de zoektocht zelf moeten voortzetten wat kan resulteren in een lagere klanttevredenheid.

Nadelen chatbots: Emotionele interactie

Een ander nadeel van chatbots, is dat ze niet voorzien zijn van menselijke emotie. Wanneer jouw bezoeker teleurgesteld is of een klacht heeft, kan de bot hier geen geruststellende reactie op geven. Doordat de bezoeker geen verzachtende reactie ontvangt, voelt deze zich minder gehoord. Dat resulteert vaak in meer frustratie en dus ook een lagere tevredenheid in de verleende service. Ook sarcasme is een emotie die niet herkend wordt door de chatbot, wat vaak leidt tot misverstanden.

Nadelen van een chatbot

Chatbot of chat operator?

Chatbots krijgen vaak een naam en foto toegewezen. Hierdoor kan de bezoeker denken in gesprek te zijn met een chat operator. Wanneer er dan geen gepaste reactie gegeven wordt kan dit leiden tot ergernissen bij de bezoeker.

Trainen, trainen, trainen

Om een chatbot op niveau te krijgen en behouden, moet er continu getraind worden. Er is altijd ruimte voor verbetering van de kennisbank en reactie van de bots. Dit proces is erg tijdrovend.

Waarom toch kiezen voor een chatbot, ondanks de nadelen?

Gelukkig zitten er naast nadelen, ook erg veel voordelen aan het gebruik van chatbots. Door vragen te ontvangen die niet in de kennisbank van de bot staan, kun je de bot weer verder trainen. Chatbots zullen steeds slimmer worden en meer kennis krijgen. De technologie van de bots is ook voortdurend in ontwikkeling.

Wat kosten chatbots?

Je weet nu wat de nadelen zijn van chatbots en dat de voordelen vele malen groter zijn, maar wat kost het? Jouw website wordt al vanaf €5,25 per dag voorzien van chatbots. Je kunt altijd eerst de gratis demo aanvragen voor een vrijblijvende ervaring met de bots! We kijken graag samen wat het beste past bij jouw organisatie.

In het kort

Dat was ontzettend veel om te verwerken. Wat zegt het artikel in het kort?

  • Wat zijn de nadelen van een chatbot?
    Een chatbot heeft moeite met berichten die taal-en spelfouten bevatten. Bovendien zijn heel specifieke vragen, waarop een bot niet is getraind, moeilijk te beantwoorden. Emotionele interactie is ook iets dat een chatbot nog niet beheerst.
  • Waarom moet je kiezen voor een chatbot?
    Door vragen te ontvangen die niet in de kennisbank van de bot staan, kun je de bot weer verder trainen. Chatbots zullen steeds slimmer worden en meer kennis krijgen. De technologie van de bots is ook voortdurend in ontwikkeling.